A Gemenc Zrt. FSC politikája

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára az FSC® (Forest Stewardship Council®) szabványainak megfelelő irányítási rendszer a tartamos erdőgazdálkodás hatékony eszköze, melynek keretén belül, kiemelten figyelembe vesszük a természetvédelmi szempontokat a társaság kezelésében lévő természetvédelmi területeken.

A Gemenc Zrt. által vagyonkezelt 100%-ban állami tulajdonú terület Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megyékben helyezkedik el a Duna alsó szakaszának két partján a Sió torkolat, valamint a Dunapataji-holtág és a déli országhatár által határolt területen belül, melyet keleti irányban a Duna-Tisza közi homokhátság, nyugati irányban a Szekszárdi- és Geresdi dombvidék szegélyez.

A vagyonkezelésünkben lévő terület (összesen 37 ezer ha, amelyből az erdő 33 ezer ha) jelentős része (63%) természetvédelmi oltalom alatt áll.

A Gemenc hazánk egyik legismertebb védett területe, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje, nemzetközi szinten is kiemelkedő természeti érték.

A Gemenc Zrt. a hagyományos alaptevékenysége mellett (erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodási szolgáltatás, fafeldolgozás) nagy hangsúlyt fektet az erdő közcélú hasznosítására, a közjóléti tevékenység társadalmi elvárásoknak megfelelő ellátására.

A Gemenc Zrt. vezetése elkötelezettnek érzi magát arra, hogy a kezelésére bízott erdővagyonnal gazdálkodva:

  • Az erdőben megtestesülő közvagyont gyarapítsa és az erdővagyont gazdaságosan hasznosítsa, helyes egyensúlyt kövessen a környezeti, társadalmi és gazdasági érdekek között.
  • A tervszerű erdőgazdálkodás a természeti értékek megőrzése mellett hosszútávon fenntartható maradjon és mindemellett a helyi közösségeken keresztül hozzájáruljon a térség fejlődéséhez.
  • Együttműködjön a természetvédelmi szervezetekkel.
  • Részt vegyen a közmunkaprogramokban a munkanélküli réteg társadalmi felzárkóztatását segítve.
  • Az erdőgazdálkodást a szakmai hagyományokra alapozott, új kutatási eredményekkel ötvözve végezze.
  • Részt vegyen az erdészeti szakmai oktatást támogatva a tanulók gyakorlati oktatásában, diplomamunka elkészítésének támogatásában.
  • A Gemenc Zrt. elkötelezett a jogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, FSC alapelvek betartására – azt a lehető legmagasabb színvonalon a beszállítóinktól, partnereinktől is elvárva.
  • A gazdálkodásunkat érintő jogszabályi és szakmai előírások betartásán túl törekszünk a vevői megelégedettség növelésére, beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal korrekt partneri viszonyt alakítunk ki.
  • Kiemelten kezeljük munkatársaink szakmai felkészültségének javítását, továbbfejlesztését, valamint munkájuk során az erdőgazdálkodási politika irányelveit, az FSC alapelveit tudatos és maradéktalan megvalósítását célzó szemlélet kialakítását, erősítését.

Az FSC tanúsítással elhivatottak vagyunk a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítása iránt, ezzel is igazolva a több évtizede megfogalmazott cégfilozófiánkat, mely szerint a Gemenc Zrt. küldetése, hogy a gemenci ártér jellegzetes arculatát, különleges ökoszisztémáját, erdőtársulásait, védett növényeit és állatfajait fenntartsa és megőrizze a következő generációk számára úgy, hogy mindez a nemzet javát szolgálja az eredményes gazdálkodás mellett.

Baja, 2021. április

Csonka Tibor

vezérigazgató

Gemenc_Zrt