Bátaszéki Erdészet

szekszárdi dombok

A Gemenc Zrt. Bátaszéki Erdészete 9 209 hektár állami tulajdonú területen végez tartamos erdőgazdálkodási tevékenységet a Bátaszék-Szekszárd-Bonyhád háromszögben (Szekszárd-Geresdi dombvidék), valamint a Duna mentén, Báta és Kölked községhatárokban a Közép- és Alsó-Duna ártéri területen. Az erdészet területe a dombvidéken és az ártéren 13 községhatárhoz tartozik.

Az Erdészet 9 db erdészkerületből áll: Bátaapáti, Bok, Grábóc, Gurovica, Gyűrűsalj, Kövesd, Béda, Sötétvölgy, Felső-Gyűrűsalj

A dombvidéken az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (18%) és barnaföld (20%) a legjellemzőbbek. Gyakori még a karbonát-maradványos barna erdőtalaj. Az ártéren döntő többségben humuszos öntéstalaj (32%), kisebb arányban nyers és réti öntéstalaj található. Leggyakrabban közepesen mély (52%) termőrétegű talajok fordulnak elő. Fizikai talajféleségre a vályog (77%), míg a hidrológiai viszonyokra a többletvízhatástól független (57%) területek a jellemzőek.

A dombvidék éghajlati viszonyaira a mediterrán hatás jellemző, míg az ártéren összhatásként bizonyos szubmediterrán jelleg tapasztalható. A dombvidéki erdőtársulások a cseres- tölgyes klímába, az ártér teljes egészében az erdős sztyepp klímába tartozik.

Fafajok aránya

FafajTerület arány
Kocsányos tölgy8%
Kocsánytalan tölgy6%
Cser15%
Bükk2%
Gyertyán3%
Akác15%
Kőris9%
Fekete dió4%
Egyéb kemény lombos4%
Nemes nyár6%
Hazai nyár9%
Hárs9%
Füzek3%
Egyéb lágy lombos1%
Erdei fenyő3%
Fekete fenyő3%

Az ártéri rész különösen értékes erdőtársulásai az öreg szlavón tölgyesek, melyeket az 1870-es évektől telepítettek Habsburg Albrecht főherceg erdészei.

 

Elérhetőség

H-7140 Bátaszék, Szabadság u. 2.

Telefon: +36 (74) 491-003, Fax: +36 (74) 492-950

E-mail: bataszek@gemenczrt.hu

www.gemenczrt.hu