Hajósi Erdészet

Az erdészet két, egymástól teljesen eltérő területen gazdálkodik, összesen 12 034 hektáron. A homoki terület a Sükösd- Hajós- Jánoshalma- Csávoly alkotta négyszögben található, nyolc község határában. Itt a hullámos dombvonulatok a jellemzőek, az alapkőzet a meszes, homok, illetve a vályogos homok.

 

A viszonylag rossz természeti körülmények között tenyésző erdők – sok esetben csak véderdők – szakszerű kezelését végzi az erdészet itt úgy, hogy azzal az erdők létrehozói, erdészelődök, valamint a jövő generációk egyaránt elégedettek lennének – lesznek.

A régmúltban nagyrészt a Kalocsai Érseki Uradalomhoz tartozott a terület. 1884 óta folyik üzemterv szerint a gazdálkodás, fő fafaj eredetileg az akác volt. Az államosítás után megindult a legelők fásítása, a rontott, agyonsarjazott állományok átalakítása. Ennek hatására alakult ki a mai fafaj- összetétel, az akác mellett 18 %-ban a fenyő jelenlétével.

A másik, jellegében eltérő terület határa Bajától északra a Duna jobb partján három erdészkerülettel a hullámtérben, a bal parton egészen Dunaszentbenedek, Dunapataj vonaláig húzódik. A nyolc település határában fekvő terület döntő részét a Közép- és Alsó- Duna ártér (66%), míg a maradék részt a Duna-Tisza közi homokhátság (44%) erdőgazdasági táj alkotja, valamint a Kiskunsági szikterület is megjelenik érintőlegesen a Szelídi- tónál.

Az erdészet 11 db erdészkerülete: Bokroshát, Cserta, Doromlás, Hild, Kékhegy, Kisrezét, Kukula, Lenes, Pénzesmajor, Pulykás, Veránka

Az ártéren a humuszos öntéstalaj a legjellemzőbb (23%), a homoki tájban pedig a humuszos homok (58%). Ezen kívül még hét genetikai talajtípus, illetve ezek kombinációi fordulnak elő.  A talajok termőréteg vastagsága és fizikai talajfélesége a homoki területeken jellemzően igen sekély (40%) és homok (67%), míg az ártéri területeken mély (35%) és homokos vályog (22%) a jellemző. Többlet vízhatástól független (63%) hidrológiai viszony erdősztyepp klímával társul az erdészet területén.

FAFAJOK ARÁNYA

FafajTerületarány
Kocsányos tölgy8%
Akác38%
Kőris5%
Fekete dió2%
Egyéb kemény lombos3%
Platán1%
Nemes nyár7%
Hazai nyár14%
Füzek3%
Egyéb lágy lombos1%
Erdei fenyő6%
Fekete fenyő12%

Természetes felújítást a homoki területeken az akác állományokban, míg az ártéren a fehér és szürke nyár állományokban gyökérsarjról végezzük.

Kocsányos tölgyeseinkben fokozatos felújító vágásokat követően a szórványosan jelentkező természetes makktermést mesterséges úton alávetéssel pótoljuk, ezzel biztosítva az erdő felújulását.

 

Gazdálkodási adatok

Élőfa-készlet: 1 708 408 m3

Folyónövedék: 53 757 m3

Éves fakitermelési lehetőség erdőterv szerint: 65-72 ezer m3

Éves fakitermelés: 38-46 ezer m3

Elsőkivitel területe: 140-160 ha

Pótlás területe: 30-55 ha

Elérhetőség

H-6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 108.

Telefon/fax: +36 (79) 363-054

E-mail: hajos@gemenczrt.hu

www.gemenczrt.hu