Pandúri Erdészet

A Gemenc Zrt. Pandúri Erdészete Baja városa és a déli országhatár között, 8 453 hektár állami tulajdonú területen gazdálkodik, 15 település határát érintve.

Az erdészet homoki területei Baja, Csátalja, Bátmonostor és Vaskút határában fekszenek, ártéri területei pedig 1:1 arányban oszthatók hullámtérre és mentett oldali ártérre.

Erdészkerületek:

Alsó-Pandúr, Csátalja-Tiser, Felső-Pandúr, Karapancsa, Szálláserdő, Vaskút, Közép-Pörböly, Felső-Pörböly, Erősalj.

Az erdészet nagyobb hányada a Közép- és Alsó- Duna ártér erdőgazdasági tájba tartozik, homoki területe a Duna- Tisza közti homokhátsághoz és egészen kis területe pedig az Észak-Bácskai löszháthoz sorolható. Erdősztyepp klíma a meghatározó. Jellemző talajtípusai a humuszos homok (24%) és a humuszos öntéstalaj (45%). Hidrológia viszonyok tekintetében az időszakos (38%) vízhatású fordul elő legtöbbször, de nem ritkák az állandó (22%) vízhatású területek. A termőréteg vastagságra és fizikai féleségre a közepesen mély (38%) homok (37%) homokos vályog (36%) a jellemző.

A változatos ártéri területeken és a homoki részeken az összes jellemző fafaj előfordul, a legértékesebb a fekete dió és a mocsári ciprus. Karapancsára – Habsburg Albrecht főherceg birtokára – 1880 körül vetették az első feketedióst, onnan került azután a gemenci hullámtérbe és később elterjedt az egész országban.

Fafajok területaránya

FafajokTerületarány
Kocsányos tölgy12%
Akác17%
Kőris12%
Fekete dió8%
Egyéb kemény lombos6%
Nemes nyár14%
Hazai nyár17%
Füzek5%
Egyéb lágy lombos1%
Erdei fenyő2%
Fekete fenyő6%

Erdőfelújítások során, ahol a termőhelyi adottságok lehetővé teszik, ott természetes felújítást alkalmazunk (mag, sarj). Elsősorban fehér- és szürkenyár, valamint akác állományok esetében természetes úton gyökérsarjról újítjuk fel az erdőt. Más esetben mesterségesen úton történik a felújítás. Kedvező termőhelyi feltételek mellett a tölgy állományokban a fokozatos felújító vágásokat követően a szórványosan jelentkező természetes makktermést mesterségesen alávetéssel, illetve ha szükséges, csemete ültetéssel pótoljuk, így újítva fel az erdőt.

 

Gazdálkodási adatok

Élőfa-készlet: 1 640 404 m3

Folyónövedék: 54 561 m3

Éves fakitermelési lehetőség erdőterv szerint: 44-50 ezer m3

Éves fakitermelés: 33-37 ezer m3

Elsőkivitel területe: 90-110 ha

Pótlás területe: 40-70 ha

Elérhetőség

H-6500 Baja, Szent Imre tér 2.

Telefon: +36 (79) 324-144 Fax: +36 (79) 324-181

email: pandur@gemenczrt.hu