Szekszárdi Erdészet

A Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészete teljes egészében a Duna és a Sió árterében gazdálkodik 7 555 hektár állami tulajdonú területen. Az erdészet illetékességi területébe tartozik a gemenci erdőtömb, hazánk legnagyobb, természeti értékekben bővelkedő ártéri erdeje.

Az erdészet 9 erdészkerülete: Borrév, Gemenc, Góga , Gyöngyösoldal, Keselyűs, Nagyrezét, Vajka,  Szomfova és Súgó.

A területek a Duna jobb partján helyezkednek el a Közép- és Alsó-Duna ártéri erdőgazdasági táj részeként, a Sió torkolatától Báta község határáig kilenc község határát érintve. Az ártér a víz által szállított hordalékból épül fel, talaja mégis igen változatos. A humuszos (73%) és nyers (10%) öntéstalaj mellett további öntéstalajok és kombinációik találhatóak. A termőréteg mélységére a közepesen mély (36%), illetve mély (28%) termőrétegű talajok a jellemezők, amelyek általában vályog (43%) vagy homokos vályog (21%) fizikai féleségűek. A kontinentális éghajlati viszonyok számos egyéb hatás eredményeképpen, bizonyos szubmediterrán jelleget mutatnak. Az erdészet az erdősztyepp klímaövbe tartozik. A Duna vízmozgásának köszönhetően időszakos (47%) hidrológia viszony jellemző a területre.

A területre jellemző fafajok elterjedését az előzőek mellett a Duna folyása, szabályozása és az erdészelődök munkássága alakította Európa legszebb ártéri erdőségévé.

Fafajok területaránya

FafajTerületarány
Kocsányos tölgy13%
Akác3%
Fekete dió8%
Kőris22%
Egyéb kemény lombos6%
Nemes nyár18%
Hazai nyár20%
Füzek9%
Egyéb lágy lombos1%

Az erdészet megfelelő termőhelyi adottságok esetén a természetes felújításokat helyezi előtérbe. Fehér és szürke nyár állományoknál legtöbbször természetes úton gyökérsarjról újítjuk fel az erdőt. Ahol a termőhelyi adottságok, valamint az adott fafaj erdőművelés tulajdonságai nem teszik lehetővé a természetes felújítást, ott mesterséges úton magvetéssel és csemeteültetéssel történik a felújítás.

A Dunán egyre gyakrabban levonuló árvizek az erdőgazdálkodási munkákat nagyban tudják befolyásolni, amit a pótlások mértékének jelentős növekedése egyértelműen tud tükrözni az árhullám levonulását követő évben.

Az erdészet Tolnai csemetekertjében évente 70-80 ezer db csemetét állítanak elő jellemzően fűz és nemes nyár gyökeres, illetve karó dugványt.

 

Gazdálkodási adatok:

Élőfa-készlet: 1 692 130 m3

Éves folyónövedék: 58 410 m3

Éves fakitermelési lehetőség erdőterv szerint: 52-57 m3

Éves fakitermelés: 47-52 ezer m3

Éves elsőkivitel területe: 100-120 ha

Éves pótlás területe: 50-80 ha

 

Elérhetőség

H-7100 Szekszárd, Keselyűs

Telefon/fax: +36 (74) 311-833

E-mail: szekszard@gemenczrt.hu